ใบปลิว ท็อปส์ - 13/05/2563 - 26/05/2563 - หน้า 5 - หมดเขตใช้สิทธิ์

1 ... 5 ... 41
ท็อปส์ ใบปลิว  - 13/05/2020 - 26/05/2020 หน้า 5
1 ... 5 ... 41

เลื่อนดูใบปลิว ท็อปส์ ที่ใช้ได้ตั้งแต่ 13/05/2563 ถึง 26/05/2563 เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 40 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ใบปลิว ท็อปส์ นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ท็อปส์ อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 40  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ท็อปส์ อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

 
 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลบางกร่าง Bang Krang Agricultural Housewife Community Enterprise จากความได้เปรียบของเมืองนนท์ที่มีสภาพดินและนำ দ৭ เหมาะกับการปลูกผลไม้ให้มีคุณภาพ และรสชาติอร่อย ถูกปาก จังทำให้เกษตรกรตำบลบางกร่างรวมตัวกัน จัดตั้งกลุ่มเพื่อปลูกผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ มะม่วง กระท้อน มังคุด ส้มโอ สัมเช้ง และทุเรียน บนพื้นที่กว่า 160 l จนสามารถสร้างรายได้ที่มันคงตลอดปี The advantage of having favourable soil and water conditions suitable for growing high quality and delicious fruits in Nonthaburi have led a group of farmers in Bang Krang sub-district to get together and grow seasonal fruits such as mangoes, santols, mangosteens, pomelos, sweet oranges and durians on a farmland which extended to an area of over 160 rai. This has helped to generate a stable income for the community throughout the year. วิสาหกิจชุมชนเทศบาล ตำบลเกาะทวด Ko Thuat Municipal Community Enterprise เมื่อปีพ.ศ. 2558 เกษตรกรตำบลเกาะทวดจำนวน 22 ครัวเรือน ได้รวมตัวกันด้วยเจตนารมย์ ที่อยากจะปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก แบบปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาพดีของผู้บริโภค จึงทำให้ปัจจุบันพื้นที่กว่า 500 ไร่ สามารถปลูกผัก ผลไม้อินทรีย์ที่หลากหลาย จนสามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างมั่นคง Founded in 2015, the community enterprise was formed by a group of farmers from 22 households in Ko Thuat with mutual aim of transforming to a chemical-free farming technique for the benefit of the consumers. Today, they own over 500 rai of farmland that is used in growing variety of organic fruits and vegetables and has helped to generate income back to the community. หาตลาดจริงใจใกล้บ้านคุณสแกน เช็คสาขา Find Your Nearest Jingjai Market Topsmarket 5 ñodd uneiin We deliver same day and it's free! www.tops.co.th

ใบปลิวจาก ท็อปส์

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด