อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 48 - หมดเขตใช้สิทธิ์

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 48 - หมดเขตใช้สิทธิ์

1 ... 48 ... 194
ซัยโจ เด็นกิ ใบปลิว  หน้า 48
1 ... 48 ... 194

เลื่อนดูใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 193 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 193  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

 
47 19 10.05 10.77 19.4 22 : Dry Bulb Temperature (°C) : Wet Bulb Temperature (°C) 5. WB 10.38 9.86 9.78 9.49 10.37 9.79 9.70 9.38 10.34 9.66 9.55 9.16 10.33 9.65 9.54 9.11 10.29 9.61 9.50 8.80 8.84 8.71 8.58 7. The specification are subject to change without prior notice. 6. The specification are based on testing at Saijo Denki factory. : Power input (kW) 1.96 1.93 4. DB 7.43 8.41 3. PI 22 1.93 1.92 : Sensible Capacity (kW) 10.80 19.4 8.56 9.82 1.96 1.93 1.92 1.91 1.96 1.92 1.92 1.89 1.96 1.92 1.92 1.89 1.96 1.92 1.92 1.88 1.88 1.87 1.86 : Total Capacity (kW) 10.23 19 6.93 8.03 8.20 9.45 5.94 7.27 7.47 8.71 5.92 7.10 7.28 8.55 5.77 5.99 6.03 7.47 5.43 6.05 6.68 25 7.27 8.18 8.32 9.49 6.78 7.83 7.99 9.15 5.80 7.11 7.31 8.47 5.78 6.94 7.12 8.31 5.63 5.83 5.87 7.25 5.28 5.89 6.51 PI TOT.CAP. SENS.CAP. 2. SENS. CAP. 9.82 10.15 16 10.79 9.94 19 10.17 9.47 16 22 10.76 22 19.4 10.04 19.4 9.70 9.93 19 10.08 9.42 16 19 10.72 22 16 9.89 10.00 9.12 16 19 9.23 17 19.4 9.07 8.91 TOT.CAP. SENS.CAP. 16 15 WB 1. TOT.CAP. Notes. 30 29 27 26.6 24 21 DB TEMPERATURE OF AIR ENTERING EVAPORATOR ( °C ) Wall Type Inverter 30,000 BTU (Curved Panel) 30 2.36 2.33 2.33 2.33 2.36 2.33 2.32 2.32 2.36 2.32 2.31 2.29 2.36 2.32 2.31 2.29 2.36 2.31 2.31 2.27 2.27 2.26 2.26 9.00 8.65 8.60 8.16 8.99 8.56 8.50 8.14 8.96 8.38 8.29 8.10 8.95 8.37 8.28 8.04 8.89 8.31 8.22 7.67 7.58 7.51 7.45 OUT.: 46°C DB / 24°C WB 7.08 7.87 7.99 8.80 6.59 7.57 7.72 8.56 5.60 6.99 7.20 8.07 5.58 6.80 6.99 7.92 5.44 5.62 5.64 6.90 5.08 5.66 6.26 OUT.: 35°C DB / 24°C WB 9.67 9.25 9.18 8.80 9.66 9.16 9.08 8.75 9.63 8.99 8.89 8.64 9.63 8.98 8.88 8.59 9.59 8.94 8.84 8.23 8.18 8.10 8.01 Cooling T3 2.23 2.20 2.20 2.19 2.23 2.20 2.19 2.18 2.23 2.19 2.18 2.16 2.23 2.19 2.18 2.16 2.22 2.18 2.18 2.14 2.14 2.13 2.12 IN.: 29°C DB / 19°C WB 7.25 8.11 8.24 9.15 6.76 7.77 7.93 8.89 5.77 7.09 7.29 8.37 5.75 6.91 7.09 8.21 5.60 5.79 5.82 7.15 5.24 5.84 6.46 40 6.76 7.44 7.54 8.16 6.28 7.14 7.28 7.98 5.32 6.55 6.74 7.60 5.29 6.39 6.55 7.46 5.15 5.33 5.36 6.50 4.82 5.37 5.93 PI TOT.CAP. SENS.CAP. Cooling T1 10.14 9.66 9.59 9.15 10.13 9.58 9.50 9.10 10.10 9.43 9.33 9.00 10.10 9.43 9.32 8.95 10.05 9.38 9.28 8.61 8.61 8.50 8.39 35 PI TOT.CAP. SENS.CAP. IN.: 27°C DB / 19°C WB 2.08 2.05 2.04 2.03 2.08 2.04 2.04 2.03 2.07 2.04 2.03 2.01 2.07 2.03 2.03 2.00 2.07 2.03 2.03 1.99 1.99 1.98 1.97 PI TOT.CAP. SENS.CAP. 46 2.56 2.53 2.53 2.53 2.56 2.52 2.52 2.51 2.55 2.51 2.51 2.49 2.55 2.51 2.51 2.49 2.55 2.51 2.50 2.46 2.46 2.45 2.45 Cooling T4 6.55 7.08 7.16 7.70 6.07 6.79 6.91 7.53 5.11 6.23 6.40 7.20 5.08 6.08 6.23 7.06 4.92 5.11 5.13 6.17 4.62 5.14 5.67 48 2.82 2.80 2.79 2.79 2.81 2.79 2.78 2.78 2.81 2.78 2.77 2.76 2.81 2.77 2.77 2.75 2.80 2.77 2.76 2.73 2.72 2.72 2.71 OUT.: 48°C DB / 26.9°C WB 7.98 7.75 7.71 7.29 7.97 7.64 7.59 7.27 7.93 7.43 7.35 7.23 7.92 7.41 7.33 7.17 7.81 7.31 7.23 6.77 6.58 6.55 6.52 6.22 6.71 6.79 7.29 5.74 6.43 6.54 7.13 4.78 5.88 6.04 6.82 4.76 5.73 5.88 6.68 4.61 4.78 4.81 5.81 4.32 4.83 5.34 PI TOT.CAP. SENS.CAP. IN.: 26.6°C DB / 19.4°C WB 8.42 8.16 8.12 7.70 8.40 8.05 8.00 7.68 8.37 7.85 7.76 7.63 8.35 7.83 7.75 7.57 8.25 7.73 7.65 7.18 7.03 6.98 6.93 PI TOT.CAP. SENS.CAP. TEMPERATURE OF AIR ENTERING CONDENSER ( °C ) 52 2.99 2.97 2.97 2.97 2.99 2.97 2.96 2.96 2.99 2.95 2.95 2.94 2.99 2.95 2.95 2.93 2.98 2.94 2.94 2.90 2.89 2.89 2.89 6.99 6.80 6.77 6.34 6.97 6.69 6.65 6.33 6.93 6.47 6.39 6.30 6.92 6.45 6.37 6.24 6.81 6.33 6.25 5.83 5.57 5.57 5.57 5.43 5.85 5.91 6.34 4.95 5.58 5.68 6.20 4.00 5.04 5.20 5.93 3.98 4.90 5.04 5.80 3.85 4.00 4.02 4.97 3.60 4.08 4.55 3.33 3.32 3.32 3.32 3.33 3.31 3.31 3.30 3.33 3.30 3.29 3.28 3.33 3.29 3.29 3.28 3.32 3.28 3.28 3.25 3.23 3.23 3.23 PI TOT.CAP. SENS.CAP. PI Cooling Engineering Data –Wall type 30,000 BTU (Curved Panel)

ใบปลิวจาก ซัยโจ เด็นกิ

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด