อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 131 - หมดเขตใช้สิทธิ์

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 131 - หมดเขตใช้สิทธิ์

1 ... 131 ... 194
ซัยโจ เด็นกิ ใบปลิว  หน้า 131
1 ... 131 ... 194

เลื่อนดูใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 193 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 193  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

 
Heating Duct High Static Engineering Data – Duct High Static Type Inverter 80,000 BTU 3PH TEMPERATURE OF TEMPERATURE OF AIR ENTERING CONDENSER ( °C ) AIR ENTERING EVAPORATOR ( °C ) -5 0 7 12 DB TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI 15 17.45 4.79 22.81 5.22 27.64 5.75 28.27 6.17 17 16.98 5.00 22.00 5.44 26.45 5.99 27.45 6.44 19 16.51 5.20 21.19 5.67 25.25 6.24 26.62 6.71 20 16.03 5.41 20.39 5.89 24.06 6.49 25.79 6.98 23 15.56 5.61 19.58 6.11 22.87 6.74 24.97 7.25 25 15.09 5.82 18.78 6.34 21.67 6.99 24.14 7.52 27 14.61 6.02 17.97 6.56 20.48 7.23 23.31 7.80 15 TOT.CAP. 30.15 29.26 28.37 27.49 26.60 25.71 24.83 PI 6.45 6.73 7.00 7.28 7.56 7.84 8.12 Engineering Data – Duct High Static Type Inverter 100,000 BTU 3PH TEMPERATURE OF TEMPERATURE OF AIR ENTERING CONDENSER ( °C ) AIR ENTERING EVAPORATOR ( °C ) -5 0 7 12 DB TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI 15 21.83 6.01 28.53 6.54 34.58 7.20 35.37 7.73 17 21.24 6.26 27.52 6.82 33.09 7.51 34.33 8.07 19 20.65 6.52 26.52 7.10 31.59 7.82 33.30 8.41 20 20.06 6.77 25.51 7.38 30.1 8.13 32.27 8.75 23 19.47 7.03 24.50 7.66 28.61 8.44 31.23 9.09 25 18.88 7.29 23.49 7.94 27.11 8.75 30.20 9.43 27 18.28 7.54 22.48 8.22 25.62 9.06 29.17 9.76 15 TOT.CAP. 37.71 36.60 35.50 34.39 33.28 32.17 31.06 PI 8.07 8.43 8.78 9.13 9.48 9.83 10.18 Engineering Data – Duct High Static Type Inverter 120,000 BTU 3PH TEMPERATURE OF TEMPERATURE OF AIR ENTERING CONDENSER ( °C ) AIR ENTERING EVAPORATOR ( °C ) -5 0 7 12 DB TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI TOT.CAP. PI 15 26.17 7.20 34.20 7.83 41.45 8.62 42.40 9.26 17 25.46 7.50 32.99 8.17 39.66 9.00 41.16 9.67 19 24.75 7.81 31.78 8.50 37.87 9.37 39.92 10.07 20 24.04 8.12 30.57 8.84 36.08 9.74 38.68 10.48 23 23.33 8.42 29.36 9.18 34.29 10.11 37.44 10.89 25 22.63 8.73 28.16 9.51 32.50 10.48 36.20 11.29 27 21.92 9.03 26.95 9.85 30.71 10.86 34.96 11.70 15 TOT.CAP. 45.21 43.88 42.55 41.22 39.89 38.56 37.23 PI 9.67 10.09 10.51 10.93 11.35 11.77 12.19 Notes. 1. TOT.CAP. 2. SENS. CAP. 3. PI 4. DB 5. WB 6. The specification are based on testing at Saijo Denki factory. 7. The specification are subject to change without prior notice. 130 Heating H1 IN.: 20°C DB / 15°C WB OUT.: 7°C DB / 6°C WB

ใบปลิวจาก ซัยโจ เด็นกิ

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด