ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 97

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 97

1 ... 97 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 97.
1 ... 97 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน แบตเตอรี่, ชิ, หน้าจอ อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แบตเตอรี่, ใหม่, ชิ, ฐาน, ส้ม หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

เครือ ่ งคิดเลข Calculator • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ • หน้าจอปรับองศาให้ง่ายต่อการมองเห็น • ฝาปิดแบตเตอร่่ีแบบสไลด์ ง่ายต่อการเปลี่ยน • ฟังก์ชันคํานวณเงินทอน, มีแป้นคำ�นวณ % • การคํานวณ Cost, Selling price, Margin • แสดงจุลภาคทุกๆ 3 หลัก • ขนาด 138x178x44.6 มม./น้ำ�หนัก 200 กรัม 12 CHANGE รหัส 800-2830 650.- /เครื่อง DIGITS DIGITS DIGITS 12 12 • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ • คำ�นวณภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-) • สามารถคำ�นวณแปลงสกุลเงินต่างประเทศได้ • ปุ่มรวมยอดทั้งหมดได้ • ปุ่มปรับทศนิยม cut, up, 5/4, ADD Mode • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • ปุ่มลบเลขถอยหลัง • แป้นคีย์ยางขนาดใหญ่ เพิ่มความนุ่มและทนทาน • ขนาด 40x140x189.5 มม./น้ำ�หนัก 305 กรัTaxม & Exch. O TW Y WA ER OW 10 Profit Margin DIGITS Metal Faceplate DIGITS DIGITS 10 10 Profit Profit Metal Metal Faceplate Faceplate 390.- /เครื่อง 12 DIGITS DIGITS DIGITS 12 12 สีี ราคา/เครื่่�อง 185 บาท Contact Center : 1281 DIGITS CHANGE DIGITS DIGITS 12 12 CHANGE CHANGE 12 Tax & Exch. O TW Y WA ER OW DIGITS Profit Margin Metal Faceplate DIGITS DIGITS 12 12 Profit Profit O O TW TW TaxTax & & Margin Y Y Margin WA WEAR ER Exch. Exch. OW OW Metal Metal Faceplate Faceplate • หน่วยความจำ�อิสระ • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • คำ�นวณ % • ปุ่ม ON • ใช้แบตเตอรี่ LR-54 และพลังงานแสงอาทิตย์ • ขนาด 6.9x57x102 มม./น้�ำ หนัก 35 กรัม รหััสสิินค้้า สีี 800-2840 800-2852 ทอง ดำำ� ราคา/เครื่่�อง 260 บาท 8 Tax & Exch. DIGITS O TW Y WA ER OW DIGITS 8 8DIGITS O O TW TW TaxTax & & AY AY Exch. Exch.WOWWEORWER เครื่องคิดเลข คาสิโอ HL-820LV Casio HL-820LV Calculator • หน่วยความจำ�อิสระ • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • คำ�นวณ % และสแควรูท • ปุ่ม OFF • ใช้แบตเตอรี่ AA (LR6 or R6P)x 1 • ขนาด 18x69.5x118 มม./น้ำ�หนัก 65 กรัม ดำำ� ชมพูู ฟ้้า ขาว 12 เครื่องคิดเลข คาสิโอ SL-797TV Casio SL-797TV Calculator เครื่องคิดเลข คาสิโอ HL-815L Casio HL-815L Calculator รหััสสิินค้้า • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ • คำ�นวณแปลงสกุลเงินต่างประเทศได้ • คำ�นวณภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-) • ปุ่มรวมยอดทั้งหมดได้ • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • ปุ่มลบเลขถอยหลัง • ปุ่มปรับทศนิยม cut, up, 5/4, ADD Mode • แป้นคีย์ยางขนาดใหญ่ เพิ่มความนุ่มและทนทาน • ขนาด 40x140x189.5 มม. • น้ำ�หนัก 305 กรัม รหัส 800-2059 2,045.- /เครื่อง เครื่องคิดเลข คาสิโอ SX-220 Casio SX-220 Calculator 800-3161 800-3162 800-3163 801-0310 02 เครื่องคิดเลข คาสิโอ DS-2B-GD Casio DS-2B-GD Calculator O O TW TW TaxTax & & Margin Y Y Margin WA WEAR ER Exch. Exch. OW OW • หน่วยความจำ�อิสระ • เครื่องคำ�นวณแบบฝาพับ • ปุ่มรวมยอดทั้งหมดได้ • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • คำ�นวณ % และสแควรูท • ปุ่มลบเลขถอยหลัง • ขนาด 6.5x120x141 มม./น้ำ�หนัก 80 กรัม รหัส 800-3160 • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่ • ฝาปิดแบตเตอร่ี่แบบสไลด์ ง่ายต่อการเปล่ี่ยน • ฟังก์ชันคํานวณเงินทอน (Change) • การคํานวณ Cost, Selling price, Margin • ปุ่มคำ�นวณ % • แสดงจุลภาคทุกๆ 3 หลัก • หน้าจอปรับองศาให้ง่ายต่อการมองเห็น • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ AA • ขนาด 112x144x38.6 มม./น้�ำ หนัก 140 กรัม รหัส 800-2831 430.- /เครื่อง CHANGE CHANGE เครื่องคิดเลข คาสิโอ DS-1B Casio DS-1B Calculator 1,650.- /เครื่อง ELECTRONICS อุปกรณ ส ์ ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลข คาสิโอ MC-12M Casio MC-12M Calculator เครื่องคิดเลข คาสิโอ DC-12M Casio DC-12M Calculator รหัส 800-3158 OFFICE 8 DIGITS DIGITS 8 8DIGITS OfficeMate.co.th • หน่วยความจำ�อิสระ • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • คำ�นวณ % และสแควรูท • ปุ่ม OFF • ใช้แบตเตอรี่ LR-54 • ขนาด 7.5x127x104 มม./น้�ำ หนัก 45 กรัม (ปิดฝา) • ขนาด 10x62.5x104 มม./น้�ำ หนัก 45 กรัม (เปิดฝา) รหััสสิินค้้า สีี ราคา/เครื่่�อง 801-1790 801-2560 ดำำ� ขาว 155 บาท @OfficeMate 8 DIGITS 8 DIGITS 8 DIGITS OfficeMate_Thailand บริการจัดสงฟรีทั่วประเทศ เม�อสั่งซื้อขั้นต่ำ 499 บาท* 107

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด