ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 280

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 280

1 ... 280 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 280.
1 ... 280 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน แผ่น, ชั้น, ชิ, ตู้, ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก, ส้ม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แผ่น, ตู้, ส้ม, แผ่น, ชั้น, ตู้, ตู้สูง, ประตู หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

FURNITURE 03 ตู้เหล็ก Steel File Cabinet เฟอร์นิเจอร์ ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ Zingular Zingular Sliding Door Cabinet Steel F ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก Zingular Zingular Sliding Glass Door Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มือจับแบบฝัง กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สีเนียนเรียบ ไปกับเนื้อเหล็ก • กระจกหนา 4 มม. มือจับแบบฝัง กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ Steel Steel Steel SteelSteel Furn Steel Steel Furniture Steel Furnitur ZDO-314 ZDG-324 ZDO-313 ZDG-323 ZDO-315 ZDG-325 รหััสสิินค้้า 054-218T 054-2188 054-219T 054-2198 054-220T 054-2208 No. ขนาด (ซม.) สีี ZDO-313 91.7x45.7x90 (3 ฟุุต) 120x45.7x90 (4 ฟุุต) 150x45.7x90 (5 ฟุุต) เทาสลัับ ครีีม เทาสลัับ ครีีม เทาสลัับ ครีีม ZDO-314 ZDO-315 ตู้เอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก Zingular ZD-743 Zingular ZD-743 3 Drawers Steel Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สี เนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มือจับแบบฝัง กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีราวกั้นแฟ้มทุกช่อง • ใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ ครั้งละ 1 ลิ้นชัก เพื่อป้องกันตู้ล้ม • ขนาด 45.5x62x103.1 ซม. รหััสสิินค้้า A00-1405 054-2518 สีี เทาสลัับ ครีีม ราคา/ตู้้� 4,670 บาท ตู้เหล็กบานเปิดทึบ Zingular ZSH-756 Zingular ZSH-756 Steel Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สี เนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มือจับแบบบิด กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้ • ขนาด 91.7x45.7x185 ซม. รหััสสิินค้้า สีี A00-1172 เทาสลัับ 054-2218 ครีีม 292 ราคา/ตู้้� 5,695 บาท ราคา/ตู้้� รหััสสิินค้้า 3,620 บาท 054-215T 054-2158 054-216T 054-2168 054-217T 054-2178 4,560 บาท 5,325 บาท No. ขนาด (ซม.) สีี ราคา/ตู้้� ZDG-323 91.7x45.7x90 (3 ฟุุต) 120x45.7x90 (4 ฟุุต) 150x45.7x90 (5 ฟุุต) เทาสลัับ ครีีม เทาสลัับ ครีีม เทาสลัับ ครีีม 3,600 บาท ZDG-324 ZDG-325 ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก Zingular ZD-744 Zingular ZD-744 4 Drawers Steel Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สี เนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มือจับแบบฝัง กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีราวกั้นแฟ้มทุกช่อง • ใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ ครั้งละ 1 ลิ้นชัก เพื่อป้องกันตู้ล้ม • ขนาด 45.5x62x133.1 ซม. รหััสสิินค้้า A00-1406 054-2538 สีี เทาสลัับ ครีีม ราคา/ตู้้� 5,580 บาท ตู้เอกสารบานเปิดกระจก Zingular ZSG-756 Zingular ZSG-756 Glass Door Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. กระจกหนา 4 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สี เนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มือจับแบบฝัง กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้ • ขนาด 91.7x45.7x185 ซม. รหััสสิินค้้า สีี 054-222T เทาสลัับ 054-2228 ครีีม ราคา/ตู้้� 6,350 บาท 4,450 บาท 5,199 บาท ตู้เอกสารบานโล่ง Zingular ZOS-1886 Zingular ZOS-1886 Open Shelves Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สี เนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้ • ขนาด 91.7x45.7x185 ซม. รหััสสิินค้้า สีี 054-223T เทาสลัับ 054-2238 ครีีม ราคา/ตู้้� 5,330 บาท ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ Zingular ZDO-1886 Zingular ZDO-1886 Sliding Door Cabinet • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy ท�ำให้สี เนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก • มือจับแบบฝัง กุญแจ 2 ดอก (Cyber Lock) • มีแผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้ • ขนาด 91.7x45.7x185 ซม. รหััสสิินค้้า สีี 054-225T เทาสลัับ 054-2498 ครีีม ราคา/ตู้้� 5,950 บาท Catalog 2020 ราคาสินคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เปนราคา ณ เดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเน�องมาจากสภาวะตลาด และขอผิดพลาดทางการพิมพ

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด