ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 111

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 111

1 ... 111 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 111.
1 ... 111 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน เครื่องพิมพ์, ชิ, รูป, สาย อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น ชิ, ตู้, ส้ม, สาย, เครื่องพิมพ์, คอมพิวเตอร์, ท่อ, รูป หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

OFFICE เครือ ่ งพิ มพ์ อักษร / เทปพิ มพ์ อักษร Label Printer / Label Tape ELECTRONICS อุปกรณ ส ์ ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 02 เครื่องพิมพ์อักษร บราเดอร์ PT-D200 Brother PT-D200 Label Printer • ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ • มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 11 สไตล์ • พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 300 สัญลักษณ์ และกรอบรูป 10 ชนิด • “TZE” เทป มีให้เลือกสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-12 มม. • เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้านและสำ�นักงาน รหัส 800-1289 1,790.- /เครื่อง เทปพิมพ์อักษร บราเดอร์ TZE Brother TZ TZE Label Tape • ใช้กับเครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200, PT-D200KT, PT-D200DR, PT-D600, PT-E200VP, PT-E300VP, PT-P750W, PT-E550WVP, PT-D450, PT-D200RK, PT-P900W, PT-P950NW, PT-P300BT และ PT-E110VP รหััสสิินค้้า เครื่องพิมพ์ฉลาก บราเดอร์ PT-P300BT Brother PT-P300BT Label Printer • ความเร็วในการพิมพ์ 20 มม./วินาที • ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ • ตัดฉลากแบบ Manual • รองรับเทป TZE หน้ากว้าง ขนาด 3.5, 6, 9, 12 มม. • ออกแบบฉลากผ่าน Application P-Touch Design & Print บน Smartphone ทั้ง Android และ iOS • เชื่อมต่อ Smartphone ผ่าน Bluetooth • นํ้าหนัก 0.38 กก. รหัส 800-2941 1,990.- /เครื่อง เครื่องพิมพ์ฉลาก บราเดอร์ PT-D450 Brother PT-D450 Label Printer • ความเร็วในการพิมพ์ 20 มม./วินาที • ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่ • พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตัวอักษร ได้สูงสุด 5 บรรทัด • ออกแบบฉลากผ่าน P-Touch Editor V5.1 • “TZE” เทปมีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-18 มม. • รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh รหัส 800-2666 2,990.- /เครื่อง เครื่องพิมพ์อักษร บราเดอร์ QL-800 Brother QL-800 Label Printer รหัส 800-3049 6,990.- /เครื่อง • ความเร็วในการพิมพ์ 150 มม./วินาที พิมพ์ฉลาก ได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) • ตัดฉลากอัตโนมัติ • พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ พิมพ์บาร์โค้ดได้ 20 แบบมาตรฐาน • สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-Touch Editor v5.1 • P-Touch Editor Lite (สำ�หรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านั้น) ง่ายต่อการติดตั้ง และใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสาย USB ติดตั้ง โปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์ • “DK” เทป ทั้งแบบฉลากและแบบต่อเนื่องสูงสุด กว้างถึง 62 มม. เหมาะกับการพิมพ์ฉลาก ป้ายชื่อ และฉลากที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือซอง จดหมาย (มีฉลากให้เลือกถึง 22 แบบ) Contact Center : 1281 OfficeMate.co.th No. TZE-211 806-0550 TZE-611 806-3010 TZE-121 806-0560 TZE-221 806-0570 TZE-421 806-0582 TZE-521 806-0599 TZE-621 806-3030 TZE-721 806-0614 TZE-222 800-0033 TZE-S221 806-3300 TZE-131 806-0700 TZE-231 806-0630 TZE-431 806-0710 TZE-531 806-0659 TZE-631 806-0720 TZE-731 806-0730 TZE-232 800-0436 TZE-233 800-2125 TZE-S231 806-3330 TZE-FA3** (เทปผ้้า) 800-1987 800-3251 TZE-RN34** (Ribbon Tape) 800-3253 TZE-RW34** (Ribbon Tape) TZE-151 800-2085 TZE-241 806-0800 TZE-441 800-0215 TZE-541 806-0860 TZE-641 806-0870 TZE-741 806-0880 TZE-S241 806-3360 TZE-251 806-0080 TZE-451 800-0105 TZE-651 806-0060 TZE-751 806-3400 TZE-252 800-0032 TZE-261 806-3430 TZE-661 806-3480 @OfficeMate ขนาด สีีเทป สีีอัักษร ชนิิดของเทป (มม.) 6 9 12 18 24 36 ขาว เหลืือง ใส ขาว แดง นํ้้�าเงินิ เหลืือง เขีียว ขาว ขาว ใส ขาว แดง นํ้้�าเงินิ เหลืือง เขีียว ขาว ขาว ขาว ขาว นํ้้�าเงิิน แดงไวน์์ ใส ขาว แดง นํ้้�าเงินิ เหลืือง เขีียว ขาว ขาว แดง เหลืือง เขีียว ขาว ขาว เหลืือง ดำำ� ราคา/ม้้วน 460 บาท ดำำ� 540 บาท แดง 600 บาท ดำำ� แดง นํ้้�างิิน ดำำ� นํ้้�าเงินิ ทอง 600 บาท ติิดแน่่นพิิเศษ ริิบบิ้้�น 720 บาท ดำำ� ติิดแน่่นพิิเศษ ดำำ� 720 บาท 870 บาท 290 บาท 870 บาท 870 บาท แดง ดำำ� 980 บาท OfficeMate_Thailand บริการจัดสงฟรีทั่วประเทศ เม�อสั่งซื้อขั้นต่ำ 499 บาท* 121

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด