ใบปลิว อิเกีย - หน้า 127 *

127 / 131

<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 127.
127 / 131

เลื่อนดูใบปลิว อิเกีย ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 130 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว อิเกีย นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 662 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ อิเกีย อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 130 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน ใหม่, ชิ, ฐาน, ส้ม, ส้อม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก อิเกีย เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แผ่น, ใหม่, ชั้น, ชิ, ฐาน, ฐาน, ตู้ หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ อิเกีย อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

* ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย

สินค้าในใบปลิวนี้

 
 
การรับประกันสินค้า การรับประกันสินค้า ก็อกผสมครัว ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันครอบคลุมก๊อกผสมครัวทั้งหมดของอิเกีย ซึ่งเกิดจากการผลิตและวัสดุ ตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจาก อิเกีย การรับประกันนี้ครอบคลุมสินค้าที่ใช้งานในครัว เรือนเท่านั้น ชุดครัว ENHET/เอียนเฮต 10 รับประกันสิบ (10) ปี Year Guarantee ขอบเขตการรับประกัน สินค้าซีรีส์ ENHET/เอียนเฮต ทั้งหมดมีระยะเวลารับประกันสิบ (10) ปี สำหรับ การใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น สินค้าหรือชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกัน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าที่ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน อิเกียจะแก้ไขปัญหาอย่างไร อิเกียจะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสภาพความเสียหายนั้นอยู่ในเงื่อนไข การรับประกันหรือไม่ การซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุดหรือเปลี่ยนสินค้าเป็นชนิด เดียวกันหรือเทียบเท่าให้ลูกค้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอิเกียเท่านั้น โดยใน กรณีนี้ อิเกียจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าเดินทาง ของช่างเอง โดยมีเงื้อนไขว่าอิเกียจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดอีกเพื่อเข้า ซ่อมสินค้า และอิเกียจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานซ่อมใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการ พิจารณาของอิเกีย ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดและถูกถอดออกระหว่างซ่อมถือเป็น ทรัพย์สินของอิเกีย หากสินค้าที่ชำรุดนั้นไม่มีว่างจำหน่ายแล้ว อิเกียจะดำเนิน การเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่เหมาะสมให้ลูกค้า โดยอิเกียมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวใน การพิจารณาตัดสินว่าสินค้าใดเหมาะสมที่จะนำมาเปลี่ยนแทน อิเกียจะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสภาพความเสียหายนั้นอยู่ในเงื่อนไขการ รับประกันหรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน อิเกียเป็นผู้สิทธิ์ขาดแต่เพียง ผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะดำเนินการซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด หรือเปลี่ยนสินค้า ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่า หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นชดเชย์ตามความเหมาะสม หากสินค้าที่ชำรุดนั้นไม่มีวางจำหน่ายแล้ว อิเกียจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยอิเกียมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตัดสิน ว่าสินค้าใดเหมาะสมที่จะนำมาเปลี่ยนแทน ระยะเวลารับประกัน สินค้ามีระยะเวลารับประกันตามที่ระบุไว้ และมีผลนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณา แสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ เงื่อนไขการรับประกัน การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ ข้อยกเว้นการรับประกัน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายซึ่งเกิดจากการจัดเก็บหรือประกอบ ผิดวิธี ใช้งานไม่เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความ สะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำความสะอาดผิดประเภท รวมถึงไม่ครอบคลุมความ เสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีด ข้อยกเว้นการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่จัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี ใช้งานไม่ เหมาะสม ใช้งานผิดประเภท ดัดแปลงแก้ไข หรือทำความสะอาดผิดวิธี หรือใช้ สารทำความสะอาดผิดประเภท การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือ ความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก ข่วนหรือถลอก การชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรืออุบัติเหตุ โปรดทำ ตามคำแนะนำการประกอบสินค้าและการดูแลรักษาสินค้าอย่างเคร่งครัด การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าที่นำไปใช้เป็นการสาธารณะ ใช้งานกลางแจ้ง หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือการชำรุดเสียหายจากการถูกกระแทก อุบัติเหตุ การรับประกันดังกล่าวจะ ไม่มีผลหากสินค้าถูกนำไปใช้ภายนอกอาหารบ้านเรือนหรือใช้ในสภาพเปียกชื้น รวมถึงไม่รับประกันสินค้าที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากการใช้งาน ภายในครัวเรือน (ยกเว้นสินค้าที่ระบุให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้) การรับ ประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนื่อง (Consequential damages) และความเสียหายจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อบุคคลที่สาม (Incidental damages) คำแนะนำการใช้และดูแลรักษา ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการดูแลรักษาสินค้าตามที่ระบุไว้ เพื่อรักษาสิทธิ ในการใช้ประกันคุณภาพสินค้า ศึกษาข้อมูลและคำแนะนำการดูแลรักษาได้จาก ป้ายภายในสโตร์และจากเว็บไซต์ IKEA.co.th กฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะด้าน และไม่กระทบถึงสิทธิตาม กฎหมายด้านอื่นๆ คำแนะนำการใช้และดูแลรักษา ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการดูแลรักษาสินค้าตามที่ระบุไว้ เพื่อรักษาสิทธิ ในการใช้ประกันคุณภาพสินค้า ศึกษาข้อมูลและคำแนะนำการดูแลรักษาได้จาก ป้ายภายในสโตร์และจากเว็บไซต์ IKEA.co.th หากคุณต้องการใช้สิทธิ์รับประกันสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออิเกียตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกหรือ เว็บไซต์ IKEA.Co.th กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการซื้อเพื่อ ขอใช้สิทธิรับประกันสินค้า สิทธิตามกฎหมาย การรับประกันนี้เป็นการให้สิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ซื้อเพิ่มเติม โดยไม่กระทบต่อ สิทธิพื้นฐานทางกฎหมายที่ได้รับการรับรองอยู่แล้ว สินค้าที่ไม่อยู่ในการขยาย เวลารับประกันของอิเกียยังอยู่ภายใต้สิทธิพื้นฐานทางกฎหมายข้องผู้ซื้อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโบรชัวร์การรับประกันชุดครัวอิเกีย 127

แคตตาล็อกอื่นๆ อิเกีย

ใบปลิว อิเกีย (TH)
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย
ใบปลิว อิเกีย (EN)
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย
ใบปลิว อิเกีย (EN)
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย
ใบปลิว อิเกีย
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย

ใบปลิวล่าสุด