ใบปลิวปัจจุบัน Chevrolet

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิวโปรโมชันจาก Chevrolet ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - ในหน้า 2 ของโบรชัวร์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิวนี้มอบส่วนลดสำหรับสินค้ามากกว่า 18  แบบ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ หากคุณต้องการประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ Chevrolet อย่าลืมเลื่อนดูโปรโมชั่นทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 จนถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชันใน alert, แอปเปิล, bluetooth, camera, fa, led, ps+ อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์ของ Chevrolet เสนอส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสินค้า เช่น - หากคุณต้องการช้อปอย่างฉลาดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน Chevrolet ที่คุณชื่นชอบคุณไม่ควรพลาดใบปลิวนี้ที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาน่าดึงดูดและส่วนลด กลับมาที่ Th Offer ทุกวัน แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดี ๆจากร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน LS รุน เคร�องยนต รหัสเคร�องยนต แบบ ระบบจายเชื้อเพลิง ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบขับเคล�อน แบบ ระบบสงกำลัง แบบ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง หมอลมเบรก ลอและยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนาและหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) กระบะภายใน (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist) กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer สัญญาณเตือนการโจรกรรม LT LT Z71 LKH ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบ (FGT) และอินเตอรคลู เลอร คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 120 (163) / 3,600 380 (38.75) / 2,000 LTZ Z71 LT Z71 LP2 ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 132 (180) / 3,600 440 (45) / 2,000 76 ขับเคล�อน 2 ลอ เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode เกียรธรรมดาเดินหนา 6 จังหวะ แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. ขนาด 10.5" อัลลอย 16" 215/70 R16 อัลลอย 16" 245/70 R16 อัลลอย แบบทูโทน 18" 265/60 R18 อัลลอย 16" 245/70 R16 อัลลอย แบบทูโทน 18" 265/60 R18 1,872 x 5,361 x 1,697 1,872 x 5,361 x 1,704 1,872 x 5,361 x 1,795 1,872 x 5,361 x 1,839 1,872 x 5,361 x 1,795 1,872 x 5,361 x 1,839 1,534 x 1,484 x 466 3,096 1,570 • - • - • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • สีมาตรฐาน DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน รุน อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ และไฟทาย แบบ LED ไฟตัดหมอกหนา กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา พรอมกรอบโครเมียม กระจังหนา กันชนหนา กันชนหลัง LTZ Z71 SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ PULL ME OVER RED สีแดง LT Z71 LTZ Z71 - - - - • - • • • • • - - - • - • • สีดำ • • • แถบคาดสีเงิน • • • • • • • • • • • • • • • • • • แถบคาดโครเมียม แถบคาดโครเมียม แถบคาดสีเงิน แถบคาดสีเงิน สีเดียวกับตัวรถ สีดำพรอมแถบโครเมียม สีดำพรอมแถบโครเมียม สีดำ สีดำ สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบโครเมียม พรอมแถบโครเมียม โครเมียม สีดำ โครเมียม สีดำ • • • • - สีดำ สีเดียวกับตัวรถ มือจับที่เปดฝากระบะทาย บันไดขาง (Side Step) อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย สีดำ - สีดำ - - - พวงมาลัยเพาเวอร • • การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอน Chevrolet MyLink ระบบเช�TMอมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 7" และรองรับ Apple CarPlay Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8" และรองรับ Apple CarPlayTM การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) - - - • - • • • • • • • อัตโนมัติ • • • อัตโนมัติ - • • - • - • • • • 4 ตำแหนง 4 ตำแหนง 4 ตำแหนง • • • • 7 ตำแหนง และระบบ เสียงแบบพรีเมียม • • • • 7 ตำแหนง และระบบ เสียงแบบพรีเมียม • • • • • • • จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช • และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล • กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู • เซ็นทรัลล็อก เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได ผาลาย Concrete วัสดุหุมเบาะนั่ง • ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร ไฟอานแผนที่ • แผงบังแดดคูหนา • ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล มือจับบริเวณเสาดานหนา • ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB 1 ตำแหนง ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต - • • • ผาลาย Rational • • • • • • • • ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ 4 ตำแหนง • • • • • • • • • • • • • • • • ผาลาย Rational หนังแท / หนังสังเคราะห ผาลาย Rational หนังแท / หนังสังเคราะห • • • • • • • • พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่ • • • • • • • • • • • • 3 ตำแหนง ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต ลอ และยาง SWITCHBLADE SILVER METALLIC สีเงิน หนังแท / หนังสังเคราะห สำหรับ LTZ SUMMIT WHITE สีขาว ผาลาย Rational สำหรับ LT Chevrolet Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2018-301118-01 LTZ Z71 - วัสดุหุมเบาะนั่ง BLUE ME AWAY METALLIC สีน้ำเงิน LT Z71 สีดำ ลำโพง • • • LT มือจับที่เปดประตู ผาลาย Concrete สำหรับ LS AUBURN BROWN METALLIC สีน้ำตาล LS Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต หรือ โทร.1734 ลออัลลอย 16" พรอมยางขนาด 215/70 R16 สำหรับ LS และ LT ลออัลลอย 16" พรอมยางขนาด 245/70 R16 สำหรับ LT Z71 ลออัลลอยแบบทูโทน 18" พรอมยางขนาด 265/60 R18 สำหรับ LTZ Z71