ใบปลิวปัจจุบัน Chevrolet

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิวโปรโมชันจาก Chevrolet ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - ในหน้า 2 ของโบรชัวร์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิวนี้มอบส่วนลดสำหรับสินค้ามากกว่า 15  แบบ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ หากคุณต้องการประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ Chevrolet อย่าลืมเลื่อนดูโปรโมชั่นทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 จนถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชันใน camera, charcoal, led, ps+, usb, เข็มขัด, ไฟกระพริบ อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์ของ Chevrolet เสนอส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสินค้า เช่น - หากคุณต้องการช้อปอย่างฉลาดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน Chevrolet ที่คุณชื่นชอบคุณไม่ควรพลาดใบปลิวนี้ที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาน่าดึงดูดและส่วนลด กลับมาที่ Th Offer ทุกวัน แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดี ๆจากร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน เคร�องยนต แบบ ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (แรงมา PS (กิโลวัตต) / รอบ / นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร / รอบ / นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบสงกำลัง ระบบเกียร อัตราทดเกียร เกียรถอยหลัง อัตราทดเฟองทาย ระบบขับเคล�อน ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง ลอ และยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา / หลัง (มม.) ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) น้ำหนักรถ (กก.) อุปกรณมาตรฐานภายนอก ระบบกุญแจอัจฉริยะ PEPS (Passive Entry / Passive Start) กระจังหนา กันชนหนา และหลัง พรอมแผงกันกระแทกรอบคัน คิ้วขอบหนาตาง ชุดซุมลอ ทั้ง 4 ลอ มือจับประตู สปอยเลอรหลัง พรอมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED ซันรูฟแบบพาโนรามิก พรอมระบบเปด-ปด One-touch (Panoramic Sunroof) ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา เสาอากาศครีบฉลาม ไฟสองสวางเวลากลางวันแบบ LED (Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบโปรเจคเตอร ปรับระดับสูง-ต่ำ ไฟตัดหมอกคูหนา ไฟตัดหมอกคูหลัง ระบบไฟนำทางเขาบาน (Walk Me Home) กระจกมองขางปรับระดับไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยวแบบ LED กระจกมองขางพับระบบไฟฟา ระบบปดน้ำฝนดานหนาแบบปรับจังหวะ ระบบปดน้ำฝนดานหลังแบบปรับจังหวะ • • • รุน LS 5 ที่นั่ง LT 7 ที่นั่ง PREMIER 7 ที่นั่ง อุปกรณมาตรฐานภายใน เบนซิน ดับเบิลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) แถวเรียง 4 สูบ 16 วาลว พวงมาลัยหุมหนัง • พรอมระบบวาลวแปรผันคู (DVVT) และระบบเทอรโบชารจเจอร ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) • 1,451 • พวงมาลัยมัลติฟงกชัน ควบคุมเคร�องเสียง พรอมปุมรับ-วางสายโทรศัพท • • AURORA SILVER 73.8 x 84.7 ระบบสตารทเคร�องยนตอัจฉริยะ (Push Start) • • สีเงิน ออโรรา ซิลเวอร 9.8:1 ขนาด 4" จอแสดงผลขอมูลการขับขี่ (Multi Information Display) ขนาด 4" จอสี ขนาด 7" แบบ TFT 143 (105) / 5,000 • กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอน (Electrochromic) • • 250 / 2,400 Electronic ระบบปรับอากาศ Electronic Auto 52 • ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารตอนที่ 2 • • DAZZLING SILVER ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารตอนที่ 3 • • สีเงิน แดซลิ่ง ซิลเวอร เกียรอัตโนมัติ แปรผันแบบตอเน�อง CVT พรอม Shiftting Control 8 สปด • เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง • แบบไฟฟา 2.631 - 0.378 • เบาะนั่งสำหรับผูโดยสารปรับ 4 ทิศทาง • • 1.754 วัสดุหุมเบาะ ผายีนส Blue Denim / ดำ หนังสังเคราะหสี Charcoal Black 5.511 แผงคอนโซลหนา / หลัง หนังลาย ยีนส Blue Denim สี White Pearl ขับเคล�อน 2 ลอ STARRY BLACK แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • พรอมไฟสองสวาง สีดำ สตารรี่ แบล็ก แบบ LED แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรงดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ • • พรอมกลองเก็บแวนตา กระจกไฟฟา One touch Up-Down ดานคนขับ • • • แบบแมคเฟอรสันสตรัท อิสระ พรอมเหล็กกันโคลง ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต บริเวณคอนโซลกลาง • • • แบบมัลติลิงกอิสระ พรอมเหล็กกันโคลง CANDY WHITE ชองเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง พรอมที่วางแกวน้ำ • • • สีขาว แคนดี้ ไวท ชองเก็บของบริเวณแผงขางประตู / หลัง • • • ดิสกเบรก พรอมชองระบายความรอน ชองเก็บของ สำหรับผูโดยสารตอนที่ 3 • • ดิสกเบรก ระบบความปลอดภัย โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง • • • 17" x 6.5 17" x 6.5 สปอรต ทูโทน CARNELIAN RED ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • 215 / 60 R17 • สีแดง คารเนเลียน เรด ถุงลมดานขางสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • 1,835 x 4,655 x 1,760 เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร • • • 2,750 ระบบแจงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยฝงผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • • 1,554 / 1,549 จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) สำหรับผูโดยสารตอนที่ 2 • • • 175 กลองมองหลัง พรอมเสนกะระยะ • • • 1,520 1,630 1,600 กลองมองภาพรอบทิศทาง (360° View Camera) • เซ็นเซอรหนา ชวยในการนำรถเขาจอด (Front Park Assist) • • • ผาลายยีนส Blue Denim ขอบดำ เซ็นเซอรหลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Rear Park Assist) • • • โครเมียม / โครเมียมแบบดาน โครเมียม / โครเมียมแบบดาน โครเมียม / สีเทา ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (TPMS - Tire Pressure Measuring System) • • • • • ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) • • • โครเมียม โครเมียม สีดำ ระบบกระจายแรงเบรกแบบไฮดรอลิก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) • • • • • • ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist) • • • สีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบคาดโครเมียม ระบบปองกันการล�นไถล และลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System) สีเดียวกับตัวรถ หนังสังเคราะหสี Charcoal Black • • • • • • ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) • • • • ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) • • • ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกระทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal) • • • • • • ระบบเบรกมือไฟฟา (Electronic Parking Brake) • • • • • • ระบบหนวงเบรกอัตโนมัติ (Auto Vehicle Hold) • • • • • ระบบไลฝาที่กระจกหลัง • • • แบบ LED แบบฮาโลเจน กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม • • • • • ระบบเคร�องเสียง • • • จอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางแบบระบบสัมผัส ขนาด 10.4" • • • ลออัลลอย มาตรฐาน 17" ระบบเช�อมตอการส�อสาร เชฟโรเลต ลิงก (Chevrolet Link) • • • • • • พรอมยางขนาด 215 / 60 R17 รองรับการเช�อมตออุปกรณดวยสัญญาณบลูทูธ • • • • • ลำโพง 4+2 (ทวีตเตอร) Infinity by Harman 4+4 (ทวีตเตอร) +1 (ซับวูปเฟอร) พรอมปรับตั้งหนวงเวลา • ชองเช�อมตอ USB 2 ตำแหนง • • 4 ตำแหนง • 4 ตำแหนง LS 5 ที่นั่ง LT 7 ที่นั่ง PREMIER 7 ที่นั่ง ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละแคปติวา ไปใชกอนไดรับอนุญาต Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2019-010919-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 ลออัลลอย สปอรต ทูโทน 17" พรอมยางขนาด 215 / 60 R17