ใบปลิวปัจจุบัน Chevrolet

1 ... 5 6 8
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 8.
1 ... 5 6 8

เลื่อนดูใบปลิวโปรโมชันจาก Chevrolet ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - ในหน้า 8 ของโบรชัวร์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิวนี้มอบส่วนลดสำหรับสินค้ามากกว่า 44  แบบ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ หากคุณต้องการประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ Chevrolet อย่าลืมเลื่อนดูโปรโมชั่นทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 จนถึงหน้า 8 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชันใน camera, charcoal, led, ps+, usb, เข็มขัด, ไฟกระพริบ อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์ของ Chevrolet เสนอส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสินค้า เช่น radio, ใหม่, กาว, นิ้ว, รถ หากคุณต้องการช้อปอย่างฉลาดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน Chevrolet ที่คุณชื่นชอบคุณไม่ควรพลาดใบปลิวนี้ที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาน่าดึงดูดและส่วนลด กลับมาที่ Th Offer ทุกวัน แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดี ๆจากร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน เคร�องยนต แบบ ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (แรงมา PS (กิโลวัตต) / รอบ / นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร / รอบ / นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบสงกำลัง ระบบเกียร อัตราทดเกียร เกียรถอยหลัง อัตราทดเฟองทาย ระบบขับเคล�อน ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง ลอ และยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา / หลัง (มม.) ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) น้ำหนักรถ (กก.) อุปกรณมาตรฐานภายนอก ระบบกุญแจอัจฉริยะ PEPS (Passive Entry / Passive Start) กระจังหนา กันชนหนา และหลัง พรอมแผงกันกระแทกรอบคัน คิ้วขอบหนาตาง ชุดซุมลอ ทั้ง 4 ลอ มือจับประตู สปอยเลอรหลัง พรอมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED ซันรูฟแบบพาโนรามิก พรอมระบบเปด-ปด One-touch (Panoramic Sunroof) ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา เสาอากาศครีบฉลาม ไฟสองสวางเวลากลางวันแบบ LED (Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบโปรเจคเตอร ปรับระดับสูง-ต่ำ ไฟตัดหมอกคูหนา ไฟตัดหมอกคูหลัง ระบบไฟนำทางเขาบาน (Walk Me Home) กระจกมองขางปรับระดับไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยวแบบ LED กระจกมองขางพับระบบไฟฟา ระบบปดน้ำฝนดานหนาแบบปรับจังหวะ ระบบปดน้ำฝนดานหลังแบบปรับจังหวะ • • • LS 5 ที่นั่ง LT 7 ที่นั่ง PREMIER 7 ที่นั่ง เบนซิน ดับเบิลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) แถวเรียง 4 สูบ 16 วาลว พรอมระบบวาลวแปรผันคู (DVVT) และระบบเทอรโบชารจเจอร 1,451 73.8 x 84.7 9.8:1 143 (105) / 5,000 250 / 2,400 52 เกียรอัตโนมัติ แปรผันแบบตอเน�อง CVT พรอม Shiftting Control 8 สปด 2.631 - 0.378 1.754 5.511 ขับเคล�อน 2 ลอ แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรงดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) แบบแมคเฟอรสันสตรัท อิสระ พรอมเหล็กกันโคลง แบบมัลติลิงกอิสระ พรอมเหล็กกันโคลง ดิสกเบรก พรอมชองระบายความรอน ดิสกเบรก 17" x 6.5 1,520 โครเมียม / สีเทา • สีดำ • สีเดียวกับตัวรถ • • • • • • • • 215 / 60 R17 17" x 6.5 สปอรต ทูโทน 1,835 x 4,655 x 1,760 2,750 1,554 / 1,549 175 1,600 1,630 • • โครเมียม / โครเมียมแบบดาน โครเมียม / โครเมียมแบบดาน • • โครเมียม โครเมียม • • สีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบคาดโครเมียม • • • • • • • • • แบบ LED แบบฮาโลเจน • • • • • • • • • • พรอมปรับตั้งหนวงเวลา • • รุน LS 5 ที่นั่ง LT 7 ที่นั่ง PREMIER 7 ที่นั่ง อุปกรณมาตรฐานภายใน พวงมาลัยหุมหนัง • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) • พวงมาลัยมัลติฟงกชัน ควบคุมเคร�องเสียง พรอมปุมรับ-วางสายโทรศัพท • • • AURORA SILVER ระบบสตารทเคร�องยนตอัจฉริยะ (Push Start) • • สีเงิน ออโรรา ซิลเวอร จอแสดงผลขอมูลการขับขี่ (Multi Information Display) ขนาด 4" ขนาด 4" จอสี ขนาด 7" แบบ TFT กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอน (Electrochromic) • • • ระบบปรับอากาศ Electronic Electronic Auto ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารตอนที่ 2 • • • DAZZLING SILVER ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารตอนที่ 3 • • สีเงิน แดซลิ่ง ซิลเวอร เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง • • แบบไฟฟา เบาะนั่งสำหรับผูโดยสารปรับ 4 ทิศทาง • • • วัสดุหุมเบาะ ผายีนส Blue Denim / ดำ หนังสังเคราะหสี Charcoal Black แผงคอนโซลหนา / หลัง หนังลาย ยีนส Blue Denim สี White Pearl STARRY BLACK แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • พรอมไฟสองสวาง สีดำ สตารรี่ แบล็ก แบบ LED ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ • • พรอมกลองเก็บแวนตา กระจกไฟฟา One touch Up-Down ดานคนขับ • • • ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต บริเวณคอนโซลกลาง • • • CANDY WHITE ชองเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง พรอมที่วางแกวน้ำ • • • สีขาว แคนดี้ ไวท ชองเก็บของบริเวณแผงขางประตู / หลัง • • • ชองเก็บของ สำหรับผูโดยสารตอนที่ 3 • • ระบบความปลอดภัย โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง • • • CARNELIAN RED ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • • สีแดง คารเนเลียน เรด ถุงลมดานขางสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร • • • ระบบแจงเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยฝงผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา • • • จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) สำหรับผูโดยสารตอนที่ 2 • • • กลองมองหลัง พรอมเสนกะระยะ • • • กลองมองภาพรอบทิศทาง (360° View Camera) • เซ็นเซอรหนา ชวยในการนำรถเขาจอด (Front Park Assist) • ผาลายยีนส Blue Denim ขอบดำ เซ็นเซอรหลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Rear Park Assist) • • • ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (TPMS - Tire Pressure Measuring System) • • ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) • • • ระบบกระจายแรงเบรกแบบไฮดรอลิก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) • • • ระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake Assist) • • • ระบบปองกันการล�นไถล และลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System) หนังสังเคราะหสี Charcoal Black • • • ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) • • • ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) • • • ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal) • • • ระบบเบรกมือไฟฟา (Electronic Parking Brake) • • • ระบบหนวงเบรกอัตโนมัติ (Auto Vehicle Hold) • • • ระบบไลฝาที่กระจกหลัง • • • กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม • • • ระบบเคร�องเสียง จอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางแบบระบบสัมผัส ขนาด 10.4" ลออัลลอย มาตรฐาน 17" ระบบเช�อมตอการส�อสาร เชฟโรเลต ลิงก (Chevrolet Link) • • • พรอมยางขนาด 215 / 60 R17 รองรับการเช�อมตออุปกรณดวยสัญญาณบลูทูธ • • • ลำโพง 4+2 (ทวีตเตอร) Infinity by Harman 4+4 (ทวีตเตอร) +1 (ซับวูปเฟอร) ชองเช�อมตอ USB 2 ตำแหนง 4 ตำแหนง 4 ตำแหนง ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละแคปติวา ไปใชกอนไดรับอนุญาต Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2019-010919-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 ลออัลลอย สปอรต ทูโทน 17" พรอมยางขนาด 215 / 60 R17