ใบปลิว บีเอ็มดับเบิลยู

ใบปลิว บีเอ็มดับเบิลยู

1 ... 6 8
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 6.
1 ... 6 8

เลื่อนดูใบปลิว บีเอ็มดับเบิลยู ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 8 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เด็ก ๆ ใบปลิว บีเอ็มดับเบิลยู นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 2 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ บีเอ็มดับเบิลยู อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 8 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน แอปเปิล อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก บีเอ็มดับเบิลยู เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แอปเปิล หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ บีเอ็มดับเบิลยู อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

HIGHLIGHT FEATURES. BMW EFFICIENT DYNAMICS. ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙÁØ‹§ÁÑè¹·Õè¨ÐÊÌҧ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨áÅФÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ÊÙ§Êش㹡ÒâѺ¢Õè¢Í§¤Ø³ àÃҨ֧䴌¾Ñ²¹Ò·ÕèÊØ´áË‹§¹Çѵ¡ÃÃÁÂҹ¹µ à¾×èÍ¡Ó˹´ÁҵðҹãËÁ‹¢Í§¾Åѧ¢Ñºà¤Å×è͹·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò¢ØÁ¾Åѧ·Õèà˹×ͪÑé¹ Çѹ¹Õé ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂٷء¤Ñ¹ÁҾÌÍÁà·¤â¹âÅÂÕ BMW EfficientDynamics ·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅáË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¡ÁÒ «Öè§äÁ‹à¾Õ§ª‹ÇÂÅ´¡ÒÃÊÔé¹à»Å×ͧ¾Åѧ§Ò¹ áÅÐÅ´ÍѵÃÒ¡ÒûŋÍ¡Ò«¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´ ᵋÂѧ¤§ÊÌҧÊع·ÃÕÂÀҾ㹡ÒâѺ¢ÕèÍ‹ҧÊÙ§Êش仾ÌÍÁ¡Ñ¹ BMW TwinPower Turbo. à·¤â¹âÅÂÕ BMW TwinPower Turbo ¹Çѵ¡ÃÃÁáË‹§¢ØÁ¾Åѧà¤Ã×èͧ¹µàº¹«Ô¹áÅдÕà«ÅãËÁ‹·ÕèÅéÓ˹ŒÒ´ŒÇ¡ÒüÊҹ෤â¹âÅÂÕ LED LIGHT DESIGN. 8 - SPEED STEPTRONIC TRANSMISSION. DRIVING EXPERIENCE CONTROL. ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕËÅÍ´ä¿ LED Ê‹§ãˌ俷ŒÒÂÃÙ»µÑÇ L áÅÐä¿Ë¹ŒÒ¢Í§ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ «ÕÃÊ Õè  1 ÁҵðҹãËÁ‹¢Í§¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂáÅСÒâѺà¤Å×è͹´ŒÇÂà¡ÕÂÏÍѵâ¹ÁÑµÔ 8 ¨Ñ§ËÇÐ Ãкº¤Çº¤ØÁ¡ÒâѺ¢Õè 3 Ãкº : Ãкº SPORT mode à¾ÔèÁÊÁÃö¹Ð㹡ÒâѺ¢ÕèÁÒ¡¢Öé¹ ¶Ù¡ÇÒ§ãˌⴴഋ¹ºÃÔàdz´ŒÒ¹¢ŒÒ§¢Í§ä¿Ê‹Í§ÊÇ‹Ò§ã¹àÇÅÒ¡ÅÒ§Çѹ ·Õè¨ÐÁͺ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò㹡ÒÃ㪌¾Åѧ§Ò¹Í‹ҧÊÙ§ÊØ´ã¹·Ø¡ÃдѺ¢Í§¤ÇÒÁàÃçÇ Áͺ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´·Õ誋ÇÂÅ´¡ÒÃÊÔé¹à»Å×ͧÊÙ§ÊØ´¶Ö§ 20% ᵋ¤§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ãËŒ¤ÇÒÁÊÇ‹Ò§ÊÓËÃѺä¿ÊÙ§-俵èÓ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéä¿àÅÕéÂÇ LED ÁÕÃÙ»Åѡɳ»ÃÒ´à»ÃÕÂÇ áºº Steptronic ·Õè໚¹·Ñé§Í§¤»ÃСͺÊÓ¤Ñޢͧ෤â¹âÅÂÕ BMW EfficientDynamics Ãкº COMFORT mode Áͺ¤ÇÒÁ¹Ø‹Á¹ÇÅàÁ×è͢Ѻ¢Õè áÅÐÃкº ECO PRO mode ÃкºËÑÇ©Õ´¤ÇÒÁáÁ‹¹ÂÓÊÙ§ Ãкº¤Çº¤ØÁ¡ÒÃແ´-»´¢Í§ÇÒŏǷÕèá»Ã¼Ñ¹µÒÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§à¤Ã×èͧ¹µáÅÐ Ãкºà·ÍÏâºà¢ŒÒ´ŒÇ¡ѹ â´Âà¤Ã×èͧ¹µ´Õà«ÅÂѧÁҾÌÍÁâ¤Ã§ÊÌҧà¤Ã×èͧ¹µ¹éÓ˹ѡàºÒ ᵋ·¹·Ò¹ ¼ÅÅѾ¸¤×Í ¢Õ´ÊØ´¾ÅѧàµçÁÊÁÃö¹Ð ¾ÃŒÍÁ¡ÒâѺ¢Õè·Õè¹Ø‹Á¹ÇÅáÅлÃÐËÂÑ´¹éÓÁѹ´ÕàÂÕèÂÁ ᵋª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ Ã¶Â¹µºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ Í͡ẺÍ‹ҧ»Ãгյ ´ŒÇ¡ÒÃàÅ×͡㪌áÅСÒüÊÁ¼ÊÒ¹ÇÑʴؤسÀÒ¾ÊÙ§ ¹éÓ˹ѡàºÒ RAIN SENSOR. AUTOMATIC AIR CONDITIONING. APP. Ãкºà«ç¹à«ÍÏÍѵâ¹ÁÑµÔ ·Ó§Ò¹·Ñ¹·Õ·Õè½¹µ¡ ÍÕ¡·Ñé§ÊÒÁÒö»ÃѺ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡Òû˜´ Ãкº¤Çº¤ØÁ·Ñ§é ÍسËÀÙÁÔ áÅФسÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈÀÒÂã¹ËŒÍ§¼Ù⌠´ÂÊÒ÷ÕÊ è ÒÁÒö·Ó§Ò¹ ãËŒ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ã¹Ã¶¡ÅÒÂ໚¹àÃ×èͧ§‹ÒÂáÅЪ‹ÇÂãËŒ¡Ò÷ӧҹÊдǡʺÒÂÂÔ觢Öé¹ áÅмٌâ´ÂÊÒÃÍ‹ҧÊÙ§ÊØ´ AUPEO! ËÃ×Í TuneIn BMW ¡ÑºÊÁÒϷ⿹¢Í§¤Ø³ â´ÂÊÒÁÒöÃͧÃѺ䴌·Ñé§ ÍØ»¡Ã³à©¾ÒÐÃØ‹¹ | ÍØ»¡Ã³áÅÐÊÕÍÒ¨à»ÅÕè¹á»Å§¨Ò¡ÀÒ¾ ·Ñé§ã¹âËÁ´»ÃѺ´ŒÇµ¹àͧËÃ×ÍâËÁ´Íѵâ¹ÁÑµÔ à¾×èÍÁͺ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂãËŒ·Ñ駼ٌ¢Ñº¢Õè Ãкº¾Ç§ÁÒÅÑÂà¾ÒàÇÍÏ ä¿¿‡Ò ¹Çѵ¡ÃÃÁÅ‹ÒÊØ´à¾×èÍá·¹·ÕèÃкº¾Ç§ÁÒÅÑÂà¾ÒàÇÍÏẺäδÃÍÅÔ¡ à¹×èͧ¨Ò¡ÃкºäδÃÍÅÔ¡¨Ð´Ö§¾Åѧ§Ò¹¨Ò¡à¤Ã×èͧ¹µÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ ·ÓãËŒÊÔé¹à»Å×ͧ¹éÓÁѹÁÒ¡¢Öé¹ áµ‹Ãкº¾Ç§ÁÒÅÑÂà¾ÒàÇÍÏẺ俿‡Ò¢Í§ºÕàÍçÁ´ÑºàºÔÅÂÙ ¨Ð㪌¾Åѧ§Ò¹àÁ×èÍÁÕ¡ÒâÂѺ¾Ç§ÁÒÅÑÂà·‹Ò¹Ñé¹ ËÒ¡äÁ‹ä´Œ¢ÂѺ¾Ç§ÁÒÅÑ ઋ¹ º¹¶¹¹µÃ§æ ËÃ×ÍàÁ×èÍࢌÒ⤌§·ÕèàÊÁ͡ѹ ÃкºÁÍàµÍÏ ä¿¿‡Ò¡ç¨Ð äÁ‹ÁÕ¡Ò÷ӧҹ ª‹ÇÂãËŒ»ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ ã¹¡ÒâѺ¢ÕèÊÙ§ÊØ´ BMW Efficient Lightweight. à·¤â¹âÅÂÕ BMW Efficient Lightweight áÅÐແ´- »´ä¿´ŒÒ¹Ë¹ŒÒàÁ×èͨÓ໚¹à¾×èÍãËŒ¤Ø³àµçÁÍÔèÁ¡ÑºÇÔÊÑ·ÑȹáººäÁ‹ÁÕ¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ Electric Power Steering. Ãкº¾Ç§ÁÒÅÑÂà¾ÒàÇÍÏẺ俿‡Ò â´Â¤Ø³ÊÒÁÒöàª×èÍÁµ‹Í¡Ñºá;¾ÅÔपÑè¹µ‹Ò§æ ÍÒ·Ô BMW Connected app, ÍØ»¡Ã³¢Í§ Apple áÅÐ Android ᵋãËŒ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§ÂÔ觢Öé¹ ÍÒ·Ô ¡ÒÃàÅ×͡㪌ÍÐÅÙÁÔà¹ÕÂÁà¡Ã´¾ÔàÈÉÇÑÊ´ØãËÁ‹¹Õé¨Ðª‹ÇÂãËŒ¾Ñ²¹ÒÊÁÃö¹Ð Ãкº¡ÒâѺ¢ÕèãËŒ¤Å‹Í§µÑÇÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéà¤Ã×èͧ¹µáÅÐÃкº¢Ñºà¤Å×è͹¼ÅÔµ¨Ò¡ÇÑÊ´ØÊѧà¤ÃÒÐˏ áÁ¡¹Õà«ÕÂÁÍÑÅÅ;ÔàÈÉ ¼Å§Ò¹¡ÒÃÊÌҧ¹µÃ¡ÃÃÁ´ŒÇÂÇÑÊ´ØáË‹§Í¹Ò¤µ Âѧª‹ÇÂÅ´¹éÓ˹ѡ䴌ÁÒ¡¶Ö§ 24% Auto Start/Stop. Ãкº Auto Start/Stop Ãкº·Õ誋ǵѴ¡Ò÷ӧҹ¢Í§à¤Ã×èͧ¹µÍѵâ¹ÁÑµÔ ¢³Ðö¨Í´¹Ôè§ÍÂÙ‹¡Ñº·Õè ઋ¹ ¢³ÐöµÔ´ÊÑÞÞÒ³ä¿á´§ áÅÐàÁ×èÍ¡෌ÒÍÍ¡¨Ò¡á»‡¹àºÃ¡ËÃ×ÍࢌÒà¡ÕÂϵÓá˹‹§ D à¤Ã×èͧ¹µ¨ÐʵÒÏ·¡ÅѺÁÒâ´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ¼ÅÅѾ¸·èÕ ä´Œ¤×Í ¡ÒÃÅ´¡ÒÃÊÙÞàÊÕ¾Åѧ§Ò¹ ãËŒàʶÕÂÃÀҾ㹡ÒäǺ¤ØÁ ¡ÒÃà¡Òж¹¹à»š¹àÂÕèÂÁ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂá¡‹·Ø¡ªÕÇÔµ µÍºÊ¹Í§·Ø¡ÊäµÅ ¡ÒâѺ¢ÕèÍ‹ҧŧµÑÇ ´ŒÇ¤ÇÒÁÊÁ´ØŢͧŌÍ˹ŒÒáÅÐËÅѧ ËÁÒÂà˵ØØ : à·¤â¹âÅÂÕ BMW EfficientDynamics ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÃ¶Â¹µáµ‹ÅÐÃØ‹¹

ใบปลิวจาก บีเอ็มดับเบิลยู

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด